Služby

K štandardným službám patria:


- komplexné colno-deklaračné služby, zastupovanie klienta pri colnom konaní, poskytnutie záruky za splnenie colného dlhu pre všetky colné režimy,  poradenská činnosť v colnej oblasti.
 
- vystavovanie oznámenia o predaji liehu v spotrebiteľskom balení podľa zákona

- spracovanie JCD, JCDd, DCH, DCHD


- vystavovanie hlásenia colnému úradu pre dovoz z krajín EU

 

- INTRASTAT

- spracovanie podkladov, vypísanie a potvrdenie EUR1 na CÚ, vypísanie CMR, a ostatných sprievodných dokladov

- spracovanie a podanie žiadosti pre všetky režimy s hospodárskym účinkom podľa predložených podkladov

Galéria